De-Team-Engineer voor bedrijven & organisaties. Gespecialiseerd in:

Intensief samenwerken

De kwaliteit van een team is recht evenredig aan de kwaliteit van de onderlinge interacties. Geen, te weinig of kwalitatief slechte interactie heeft dus een negatief effect op het resultaat. Het gaat om de kracht van SAMEN!! Het zoeken van de synergie. Intensief samenwerken dus.

Meer over Intensief samenwerken

Effectieve Communicatie

Effectieve communicatie is veelal een ondergewaardeerd aspect binnen organisaties. Het besef dat communicatie een bepalende factor kan zijn bij de bedrijfsprestaties is nog niet bij alle managers doorgedrongen. Terwijl toch een groot deel van de faalkosten te wijden is aan gebrekkige communicatie.

Meer over Effectieve communicatie

Constructief leiderschap

Leiderschap, gaat dat tegenwoordig nog over hiërarchie en macht? Of meer over inspiratie en coaching, en daarmee over meer constructief leiderschap? En dan nog een andere vraag: is leiderschap gekoppeld aan leidinggevende functies binnen een organisatie, of kan het ook over persoonlijk leiderschap gaan, en dus op iedereen van toepassing zijn?

Meer over Constructief leiderschap

Jacqueline de Nood-Paree (gecertificeerd LeanTeamCoach en Powerwuuf 2015) helpt als De-Team-Engineer bedrijven met het verbeteren van effectiviteit, betrokkenheid en het resultaat. Natuurlijk is het van groot belang verspillingen te voorkomen en processen te stroomlijnen. Met mijn Lean-Team-aanpak zorg ik dat  de onderlinge interacties goed zijn én blijven. Ik maak graag kennis!

Even voorstellen: "Ik ben Jacqueline de Nood-Paree"

En ik ben De-Team-Engineer. Ik werk met en voor bedrijven en organisaties aan Effectieve Communicatie, Constructief Leiderschap en Intensief Samenwerken.

Ik help teams beter functioneren. Op een heel praktische en doelgerichte manier. Het kan heel wat opleveren, zoals:

  • Betere communicatie
  • Meer betrokkenheid
  • Meer werkplezier
  • Minder stress
  • Meer respect en vertrouwen
  • Betere samenwerking

De diensten van De-Team-Engineer

De-Team-Engineer heeft diverse diensten ontwikkeld om met bedrijven en organisaties te werken aan Effectieve Communicatie, Constructief Leiderschap en Intensief Samenwerken:

We hebben verschillende mogelijkheden:

Voortraject - inventarisatie Workshops Presentaties Team-Engineerings-Sessies Individuele coaching Op afspraak Lean Team Coaching Binnenkort: Team-Seminars

Wat klanten zeggen...

Een investering in een traject van De-Team-Engineer is niet voor niets. Ook al gaat het bij Team-Engineering om ‘zachte’ thema’s, het levert wel ‘harde pingels’op.  Als je de processen weet te verbeteren. De-Team-Engineer vindt het dan ook bijzonder belangrijk wat klanten zeggen. We staan voor de kwaliteit en de resultaten, maar we vinden het altijd fijn om te zien dat we geslaagd zijn in de missie tot effectievere communicatie, constructiever leiderschap en een betere samenwerking binnen een organisatie.

...over De-Team-Engineer

Waar kunt u De-Team-Engineer voor inschakelen?

Leidinggevende vaardigheden

Soms zijn medewerkers heel goed in de inhoud van hun werk en groeien ze als gevolg daarvan logischerwijs door naar een leidinggevende functie. Of een de ondernemer is heeft een bedrijf juist omdat hij een goed product of dienst heeft.

Inzichten in groepsdynamiek

In een team is er vaak sprake van actie-reactie, dat niet altijd even goed (van elkaar) begrepen wordt.

Het managen van veranderingen

‘Ja maar, zo hebben we het altijd gedaan!!’ Veel mensen zien op tegen een verandering omdat ze ook behoefte hebben aan stabiliteit. Maar veranderen moet… zeker in deze snelveranderende wereld!! Als u niet mee verandert, mist u cq uw bedrijf de boot!!

Verbeteren van overlegprocessen

DE-TEAM-ENGINEER merkt vaak dat er veel te weinig interne communicatie is. Dat er sprake is van eilandjes, die van elkaar niet weten wat ze doen. En tussen die eilandjes is het bedrijfsschip in nood!!

Het verlagen van de faalkosten (onnodige kosten)

In de bouw noemen ze het faalkosten, maar in elke branche komen ze voor: de onnodige kosten als gevolg van bijvoorbeeld slechte informatie, verkeerd bestellen, op elkaar wachten, onduidelijke communicatie enzovoort. Allemaal verspillingen! De noodklok wordt geluid!

Herkennen en erkennen vastgeroeste patronen

Soms zijn er gedragspatronen die eigenlijk helemaal niet effectief zijn. Dat kan zijn bij een individu, of in het team.

Stimuleren betrokkenheid van uw werknemers

Betrokken en loyale medewerkers is een grote wens van veel leidinggevenden. Zo niet noodzakelijk… Als medewerkers betrokken zijn, nemen ze immers meer verantwoordelijkheid. En dat is fijn, want dan heeft de leidinggevende niet het idee dat alles op zijn schouders rust.

Conflicten vermijden / oplossen

Als er conflicten zijn in een team, dan is dat slecht voor de onderlinge samenwerking. Niet dat het nooit mag botsen, maar het mag nooit in de weg komen te staan.

Het verbeteren van de onderlinge interactie

De kwaliteit van een team hangt af van de kwaliteit van de onderlinge interactie. Daarom is de communicatie zo verschrikkelijk belangrijk.

Verbeteren van aanspreekcultuur

Herkent u dit? Óf er wordt niet aangesproken óf het gaat met de botte bijl. Beide varianten zijn dodelijk voor goede samenwerking. Er is een taboe op feedback, kritiek, commentaar… uw medewerkers willen er níets van weten…

Brengen van meer positiviteit

Bent u het eigenlijk wel eens beu, al die negativiteit? Het lijkt wel of er niks meer goed is…

De-TEAM-ENGINEER © All Rights Reserved.2018
Lees ons privacy-statement
Developed by Templatation