gebeurtenis-tot-gevolg
21 feb

9GE; van gebeurtenis tot gevolg

9GE; van gebeurtenis tot gevolg (en verder)

 

Gebeurtenis en gevolg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik hoor heel vaak in mijn dagelijkse werk: Tja, als hij x doet, dan is het natuurlijk logisch dat ik op manier y reageer.  Dat is nou eenmaal zo. En dat heeft dan weer als gevolg z.

Het klinkt plausibel, maar er worden zo wel een paar stapjes overgeslagen. Er gebeurt namelijk nog veel meer voordat een situatie een bepaald gevolg heeft.

 

Hieronder leg ik u dat uit aan de hand van het model van 9GE. Leest u mee?

 

GEbeurtenis

De hele dag gebeuren er dingen. De zon komt op, u komt uit bed, u krijgt een lekkere knuffel van één van uw kinderen, u merkt dat er geen brood meer in huis is, u pakt deze keer de fiets naar uw werk, en hoort later op de radio dat u zo een file heeft ‘gemist’. Een gebeurtenis komt bij u binnen via uw zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken. Elke dag zijn er honderden zo niet duizenden situaties, die u waarneemt en waar u op wilt reageren.

 

GEdachten

Over elke gebeurtenis heeft u uw gedachten. U interpreteert de situatie, en meestal spelen daarbij eerdere gebeurtenissen onbewust een belangrijke rol. U denkt razendsnel: heb ik dit eerder meegemaakt, heb ik ooit iets vergelijkbaars ervaren? Wat heeft u toen gedaan?

 

GEvoel

Gedachten zullen bij u ook een gevoel opwekken. Gedachten zorgen ervoor dat u zich blij, verdrietig, teleurgesteld, dankbaar, angstig, geërgerd, geraakt, enthousiast, gefrustreerd, of onoverwinnelijk voelt. Het gevoel voelt u vaak ook in uw lijf. U voelt uw bloed stromen, u uw maag krimpt ineen, er verandert iets aan uw ademhaling, of u krijgt kippevel. Maar ook in uw lichaamshouding en in uw gezicht zullen er veranderingen plaats vinden: u fronst uw wenkbrauwen, of heeft een smile van oor tot oor.

 

Sommigen hebben het andersom: ze krijgen spontaan als gevolg van een gebeurtenis een gevoel, en om dat gevoel te verklaren gaan ze denken. Dat komt ook wel voor maar meestal zijn er eerst gedachten en daarna het gevoel. Wat wel als een paal boven water staat is dat hoofd en lijf met elkaar verbonden zijn. U kunt zich niet verdrietig voelen als u een smile van oor tot oor heeft (probeer het maar eens).

 

GEdrag

(Vooral) uw gevoel zal voor u de trigger zijn om bepaald gedrag te vertonen. U beslist om iets te gaan doen of om iets te zeggen. Gedrag is ook zichtbaar cq waarneembaar voor anderen, ook al zijn ze staan ze niet in levenden lijve naast u.

 

GEwoonte

Een soort van tussenstap, die niet altijd noodzakelijk onderdeel maakt van 9GE: als u bepaald gedrag steeds terugkerend vertoont, dan is er sprake van een gewoonte. U op elkaar gelijkende gebeurtenissen zult u steeds hetzelfde reageren. Dat is dan een patroon geworden. U weet als het ware niet beter. U hoeft er niet meer over te denken, u doet zoals u gewend bent.

 

GEvolg

Uw gedrag zal vervolgens bepaalde gevolgen hebben. U creëert er rust mee, of u zet er juist de tent mee op zijn kop. En alles wat er tussen zit.

De gevolgen zullen ook groter zijn als uw gedrag een gewoonte wordt. Het maakt u minder flexibel.

 

GEheugen

De gevolgen van de situatie, uw gedrag cq gewoonte zullen naarmate ze meer emoties losmaken beter worden opgeslagen in uw geheugen. Uw brein is als een spons. U heeft overal laadjes waar u gebeurtenissen en bijbehorende gedachten en gevoelens in opslaat. En dat geheugen is weer heel handig op het moment dat een vergelijkbare gebeurtenis plaatsvindt. In een milliseconde heeft u het bijbehorende laadje geopend en de gedachten en gevoelens weer opgehaald.

 

GEvaar

En daarmee is het ook een gevaar. Want is het eerlijk om elke gebeurtenis 1 op 1 op een vorige te plakken? Er is toch altijd wel één of ander aspect dat eigenlijk anders is, en wat een andere interpretatie (gedachten en gevoelens) zou rechtvaardigen. Vaak wordt gedacht dat die gedachten en gevoelens automatisch zijn, maar op dat moment is er wel degelijk een mogelijkheid om op een andere manier dan ‘vroeger’ te denken, te voelen en daarmee ook anders te reageren.

 

GEweten

U wilt toch niet op uw geweten hebben dat u als een robot reageert?

Dus het enige dat u hoeft te doen, is direct na de gebeurtenis na te denken, om kort te reflecteren: wat roept dit bij me op? Waar is dat op gebaseerd? Zou ik er ook anders naar kunnen kijken? Vooral in de gevallen waar u vanuit gewoonte negatieve gedachten en gevoel krijgt. Want negativiteit, dat is toch zonde van uw energie?

 

Voorbeeld

Stel, normaal gesproken is dit het geval:

 

Gebeurtenis: een medewerker loopt op u te mopperen, hij is het niet eens met uw visie.

Gedachten: wat is het toch een rotzak. Wat  heb ik nou aan zo’n vent die me zit te dwarsbomen?

Gevoel: ik baal er van als een stekker. Wie denkt hij wel dat hij is?

Gedrag: ik zeg hem eens goed dat ik hier niet van gediend ben, en dat ie maar naar me te luisteren heeft.

Gewoonte: precies zoals ik vorige week ook al heb gedaan. Waarom luistert hij toch niet naar me?

Gevolg: u zult met deze medewerker gebrouilleerd blijven.

Geheugen: ik ga dit zeker niet vergeten

Gevaar: u zult in uw patroon blijven

Geweten: hmmm…. wat heeft u daar eigenlijk aan? Komt u hier verder mee?

 

Misschien is dit een andere optie:

 

Gebeurtenis: een medewerker loopt op u te mopperen, hij is het niet eens met uw visie

Geheugen: in het verleden heeft hij dat ook gedaan, u baalt daar van, want u werkt zich te pletter, en het is zo makkelijk om naar de baas te schoppen

Geweten: hmmm…. Kan ik er misschien anders naar kijken?

Gedachten: ik ben ergens wel blij dat hij op me moppert, dat betekent tenminste dat hij open en eerlijk is.

Gevoel: Het doet me wel elke keer pijn, maar misschien moet ik even de wijze zijn en eens een stap in zijn richting doen.

Gedrag: u maakt een afspraak voor een informeel gesprekje, onder het genot van een bakkie soep. Een paar dagen laten heeft dat plaatsgevonden.

Gevolg: u heeft eindelijk eens een goed gesprek gehad, de medewerker voelt zich gehoord, en jullie begrijpen nu veel meer van elkaars frustratie. Daar gaan jullie ook allebei zeker iets mee doen.

(Gewoonte: u gaat zulke zaken eens vaker zo aanpakken)

Gevaar: is nu wel geweken… u kunt uw gedrag aanpassen op de situatie. U bent een veel krachtiger leider!

 

Uw focus bepaalt dus waar u heen gaat. Focust u op de rottigheid, dat zal er zeker rottigheid blijven. Focust u op de oplossing, dan zal er zich een oplossing openbaren.

 

Heeft u uw patroon wel eens bewust doorbroken?

Laat hieronder eens weten wat uw ervaringen zijn! Ik ben heel benieuwd!

Tags: , , , ,

Comments (One Response )

  1. Saskia - 22 februari 2018 - 09:41 #

    Ik struikelde over de term 9GE, maar wat een geweldige blog Jacqueline!

Geef een antwoord

De-TEAM-ENGINEER © All Rights Reserved.2018
Lees ons privacy-statement
Developed by Templatation