Diensten

39195186 - business people meeting seminar corporate office concept

Ieder bedrijf is anders

Ieder bedrijf is anders en behoeft een andere strategie. Daarom heeft De-Team-Engineer diverse diensten ontwikkeld. Elke situatie wordt afzonderlijk bekeken en geanalyseerd. Gezamenlijk komen we tot de beste samenstelling en oplossing voor uw organisatie.Hoe werken wij met bedrijven en organisaties aan Effectieve Communicatie, Constructief Leiderschap en Intensief Samenwerken?

Voortraject

Het team wordt (individueel) geïnterviewd en bevraagd naar de issues binnen het team op het gebied van Communicatie, Leiderschap en Samenwerken. Enerzijds krijgt De-Team-Engineer zo een goed beeld van wat er speelt.Anderzijds is het zeer positief dat de medewerkers zelf ook betrokken worden bij de probleemstelling. Zo zal draagvlak zijn voor een vervolgtraject.

Workshops

Op toegankelijke wijze, met voorbeelden uit de praktijk, wordt de theorie behandeld en geoefend.Er kunnen eigen casussen ingebracht worden die plenair behandeld worden. Van elkaar leren is een belangrijke component.

Team-Engineerings-Sessies

In de Team-Engineerings-Sessies worden de uitdagingen van het team behandeld. Het onbespreekbare wordt bespreekbaar gemaakt. Situaties worden besproken, en meestal gaat dat verder dan alleen de inhoud en de processen. Het gaat om het elkaar beter begrijpen, en beter te gaan samenwerken.

De deelnemers aan de Team–Engineerings-Sessie kunnen wisselend zijn. Dat kan de uitvoering zijn, het middenkader, het kantoorpersoneel, het volledige personeel of enkel de directie.Eén en ander wordt beargumenteerd in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Lean-Team-Coaching

Lean is een manier om processen efficiënter in te richten, en om verspillingen te voorkomen. Een Lean-Team-Coach helpt de (werk)processen te verbeteren en meteen daarnaast ook te kijken naar de onderlinge samenwerking. Immers, al is het nog zo goed om processen te verbeteren, als de samenwerking slecht is, dan mist er een belangrijk fundament voor het goed functioneren van een team.

Het werk van De-Team-Engineer is een zinvolle aanvulling op het Lean-gedachtegoed. Daarom is ook een co-creatie met een Lean-specialist één van de mogelijkheden om het bedrijf efficiënter en effectiever te maken.

De-Team-Engineer  is één van de eerste gecertificeerde Lean-Team-Coaches van Nederland.

Individuele begeleiding

Soms spelen er bij een medewerker zaken die te persoonlijk zijn om in de groep te bespreken. Er is sprake van ineffectieve gedragspatronen die onwenselijk zijn.Bij een individuele begeleidingssessie kunnen we inzoomen op de betreffende problematiek en stappen zetten naar een beter functioneren en/of meer werkplezier.

Presentaties

De-Team-Engineer geeft ook presentaties bij netwerken over de thema’s Communicatie, Leiderschap en Samenwerken. Vraag naar de mogelijkheden

Een goed gesprek

En natuurlijk kunt u De-Team-Engineer ook bellen voor gewoon een goed gesprek over de thema’s Communicatie, Leiderschap en Samenwerken.

Binnenkort: Team-Seminars

De-Team-Engineer heeft een dienst ontwikkeld waarmee het mogelijk is op een nog efficiëntere manier te werken aan het verbeteren van het teamfunctioneren.

Lees hier meer over de Team-Seminars

De-TEAM-ENGINEER © All Rights Reserved.2018
Lees ons privacy-statement
Developed by Templatation