15 dec

Elementen van werkplezier

Elementen van werkplezier

Werkplezier hebben, het klinkt zo simpel. Maar niet iedereen vindt werken een feest. Als u gaat navragen hoe het werkplezier verhoogd zou kunnen worden, dan zult wellicht toch veel reactie krijgen. Tenminste, als men eerlijk tegen u is. En dat is dan weer niet altijd het geval…

Daarom geef ik u hierbij een aantal aandachtspunten die u zelf kunt checken om te kunnen beoordelen of iemands werkplezier verhoogd zou kunnen worden.

En dat is, neem ik aan, wel hetgeen u wenst; werknemers die met veel plezier voor u en uw bedrijf komen werken. Want blije werknemers leveren meer op: meer betrokkenheid, nét dat stapje meer doen, flexibiliteit, productiviteit, creativiteit, betere sfeer….

 

Een paar punten om rekening mee te houden:

  1. Passende inhoud van het werk

Past het werk, de taken, bij de betreffende medewerker? Heeft hij interesse, misschien zelfs wel passie voor zijn werk? En hoe zit het met de opleiding, competenties en reeds opgedane ervaring? Sluit dat voldoende aan op wat van hem gevraagd wordt? En voelt de medewerker voldoende vertrouwen, dat anderen in hem geloven? Dat laatste is mooi, omdat bewezen is dat mensen beter presteren als ze het gevoel hebben dat de ander in hem gelooft.

Daarnaast is het van belang dat de persoon in kwestie ook voldoende in staat is om zijn taak uit te voeren. Dat de werkdruk niet (continu) te hoog is. Of dat iemand het lichamelijk eigenlijk niet aankan. Altijd te veel van iemand vragen zal zich uiteindelijk gaan wreken. En daar heeft niemand iets aan…

En hoe is het met de verhouding tussen directe en indirecte taken? Als de indirecte taken de overhand gaan nemen, dan kan de aansluiting met iemands passie misschien mank gaan. Bijvoorbeeld: in de zorg moet tegenwoordig heel veel administratie bijgehouden worden. Meestal niet iets waar de Verzorgenden voor kiezen. Ze willen immers zorgen en met mensen werken. Dáár hebben ze voor gekozen. Dus het is belangrijk om de verhouding gezond te houden.

Ook de regelruimte dient passend te zijn. Dat betekent beslissingsbevoegdheid binnen niet al te nauwe kaders. Een manager die slechts machtiging krijgt om beslissingen te nemen tot  25 euro, die raakt binnen niet al te lange tijd danig gefrustreerd.

 

  1. Betekenis van het werk

Heeft de medewerker het gevoel dat hij (en/of zijn werk) er toe doet? Dat hij een belangrijk onderdeel is van het gehele (werk)proces. Voelt hij zich nuttig, binnen het bedrijf en misschien ook wel maatschappelijk gezien? Is hij zich bewust van zijn bijdrage aan de opdracht, aan het bedrijf, aan de maatschappij?

 

  1. Beloning

Voelt de medewerker zich gewaardeerd, door collega’s, leidinggevende en klant? Beloning hoeft niet per sé elke maand gestort te worden. Ook op andere manieren kan waardering getoond worden. Bijvoorbeeld met zomaar een doos gebak, of een borrel bij het afronden van een opdracht. Of een opleidingsmogelijkheid bieden. Dit kost veel minder dan een loonopslag, maar geeft wel het gevoel gewaardeerd te worden. Ook een schouderklopje op zijn tijd doet wonderen…

 

  1. Fijne relaties

Hoe zit het precies met de werksfeer? Is er sprake van voldoende overleg, van openheid, van eerlijkheid? Hopelijk is er geen sprake van roddel, gekonkel, gepest en achterklap, en worden zaken op respectvolle manier én tegen de juiste persoon uitgesproken.

Uiteraard is het niet nodig om met iedereen binnen het bedrijf ‘vriendjes’ te zijn. Maar toch is het belangrijk dat iemand in ieder geval één of enkele personen om zich heen heeft waar hij wel een vriendschappelijke band bij voelt. Van een gevoel van uitsluiting wordt niemand blij…

Nog een vraag: Kan een medewerker bij anderen terecht met vragen? Wordt hij gesteund bij het uitvoeren van zijn werk? En is er, als het nodig is, ook aandacht en begrip voor privé-problemen? Als een leidinggevende hierin oprecht interesse toont en de ruimte geeft, dan creëert hij daarmee een loyale medewerker.

Ook het informele aspect draagt bij aan werkplezier. Denk bijvoorbeeld aan een barbecue, of een team-uitje. Het ontbreken van dergelijke bijeenkomsten zal misschien niet als een probleem worden ervaren, maar de aanwezigheid wordt door velen wel als prettig ervaren. Op die manier leer je immers je collega’s ook op een andere manier kennen, en dat verbetert het groepsgevoel.

 

  1. Betrokken worden

Het krijgen van voldoende informatie over het wel en wee van bedrijf wordt door medewerkers meestal erg op prijs gesteld. Dat kan bijvoorbeeld met een personeelsblaadje, of intranet, of een regelmatige bijeenkomst.

Daarnaast ‘groeien’ ze als hen ook om hun mening wordt gevraagd bij het oplossen van vraagstukken. Uiteraard binnen bepaalde kaders. Maar in zijn algemeenheid vinden mensen het fijn als ze op hun kennis en ervaring aangesproken worden, en ze op die manier ook een bijdrage kunnen leveren.

 

  1. Fijne werkomgeving

Een prettige inrichting van de werkplek is ook niet onbelangrijk. Denk daarbij aan de juiste ergonomie van de meubels, geen gehorigheid, voldoende verlicht en geventileerd. Maar ook aan de beschikbaarheid van juiste middelen op het juiste moment, bijvoorbeeld voorraden, gereedschap, machines en groot materieel. Als er bij wijze van spreken in drievoud moet worden getekend voor het verkrijgen van een pen of een schrijfblok uit het kantoormagazijn worden medewerkers daar niet blij van. Zeker niet als de directeur in een dikke auto rijdt… dat geeft een gevoel van weinig vertrouwen en misschien zelfs van oneerlijkheid.

 

  1. Normen en waarden

Sluiten de normen en waarden van het bedrijf aan bij die van de medewerker? In hoeverre vindt uw medewerker het bijvoorbeeld belangrijk om, naast het eerder genoemde sociale aspecten, met aandacht voor het milieu te werken? Duurzaamheid is in deze tijd voor veel mensen van steeds groter belang.

En is uw bedrijf ook maatschappelijk betrokken, op een manier waarbij ook ‘teruggegeven’ wordt aan de samenleving. Bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring van sportclubs, bijdragen aan goede doelen, organiseren van een speciaal evenement.

Als deze zaken ‘raken’ aan hetgeen voor de medewerker belangrijk is, dan zal deze met groter plezier voor het bedrijf werken. Hij is trots daar bij te mogen horen.

 

Zoals u ziet zijn er behoorlijk wat elementen die bijdragen aan werkplezier. Soms is het ontbreken van één element voldoende om te gaan solliciteren, misschien wel bij de concurrent. Andere keren zal dat pas het geval zijn bij een opeenstapeling van factoren. Dat hangt ook helemaal van de medewerker zelf af. Welke emoties meespelen, en hoe deze ‘gewogen’ worden. Want emoties zijn altijd van doorslaggevende betekenis.

U zou de eerste niet zijn die denkt dat het wel mee zal vallen, of die zelfs niet in de gaten heeft dat er überhaupt wat speelt. En zo toch onverwacht met leegloop te maken krijgen. En dan is het te laat…

Dus zorg dat u bovenstaande factoren tijdig bespreekbaar maakt.

Tags: ,

Comments (No Responses )

No comments yet.

Geef een antwoord

De-TEAM-ENGINEER © All Rights Reserved.2018
Lees ons privacy-statement
Developed by Templatation