FAQ

Leidinggevende vaardigheden

Soms zijn medewerkers heel goed in de inhoud van hun werk en groeien ze als gevolg daarvan logischerwijs door naar een leidinggevende functie. Of een de ondernemer is heeft een bedrijf juist omdat hij een goed product of dienst heeft.

Maar dat de leidinggevende of ondernemer goed is in zijn vak, wilt nog niet zeggen dat dan ook automatisch de neuzen van de teamleden dezelfde kant uit staan. Is er behoefte aan meer vaardigheden: De-Team-Engineer helpt ze te verkrijgen om het team beter te laten lopen, en daarmee een beter resultaat neer te kunnen zetten.
Daarnaast: leiderschap hoort niet enkel bij leidinggevenden!! Iedereen kan persoonlijk leiderschap ontwikkelen (in plaats van weg te duiken, of erger nog: wijzen naar een ander) en zo zijn eigen rol spelen in het verbeteren van het team!

Naar boven

Inzichten in groepsdynamiek

In een team is er vaak sprake van actie-reactie, dat niet altijd even goed (van elkaar) begrepen wordt.

In een team is er sprake van diversiteit. De-Team-Engineer helpt daar meer inzicht in te krijgen en meer begrip voor elkaar te ontwikkelen. Een goede en noodzakelijke basis voor beter teamwork!

Naar boven

Het managen van veranderingen

‘Ja maar, zo hebben we het altijd gedaan!!’ Veel mensen zien op tegen een verandering omdat ze ook behoefte hebben aan stabiliteit. Maar veranderen moet… zeker in deze snelveranderende wereld!! Als u niet mee verandert, mist u cq uw bedrijf de boot!!

‘De enige constante in het leven is verandering’… Een mooie quote! Als de nood aan de man is: De-Team-Engineer helpt de leidinggevende de teamleden meer veranderingsbereid te krijgen, en op die manier ook de continuïteit van het bedrijf te verbeteren.

Naar boven

Verbeteren van overlegprocessen

De-Team-Engineer merkt vaak dat er veel te weinig interne communicatie is. Dat er sprake is van eilandjes, die van elkaar niet weten wat ze doen.

De-Team-Engineer helpt de onderlinge afhankelijkheid inzichtelijk te krijgen, om samen te komen tot een verbeterde overlegstructuur.

Naar boven

Het verlagen van de faalkosten (onnodige kosten)

In de bouw noemen ze het faalkosten, maar in elke branche komen ze voor: de onnodige kosten als gevolg van bijvoorbeeld slechte informatie, verkeerd bestellen, op elkaar wachten, onduidelijke communicatie enzovoort. Allemaal verspillingen!

Stel u voor wat het voor uw bedrijf betekent als de helft van die onnodige kosten voorkomen kunnen worden… dat levert u een boel geld op!!!

Naar boven

Herkennen en erkennen vastgeroeste patronen

Soms zijn er gedragspatronen die eigenlijk helemaal niet effectief zijn. Dat kan zijn bij een individu, of in het team.

En toch kunnen zulke gedragspatronen heel hardnekkig zijn. De-Team-Engineer coacht om meer bewust te worden van de huidige patronen, en om de ze om te buigen naar meer effectief gedrag.

Naar boven

Stimuleren betrokkenheid van uw werknemers

Betrokken en loyale medewerkers is een grote wens van veel leidinggevenden. Als medewerkers betrokken zijn, nemen ze immers meer verantwoordelijkheid. En dat is fijn, want dan heeft de leidinggevende niet het idee dat alles op zijn schouders rust.

Naar boven

Conflicten vermijden / oplossen

Als er conflicten zijn in een team, dan is dat slecht voor de onderlinge samenwerking. Niet dat het nooit mag botsen, maar het mag nooit in de weg komen te staan.

Als er al conflicten bestaan, dan is er meestal sprake van behoorlijk negatieve beeldvorming. Als de nood hoog is: DE-TEAM-ENGINEER helpt om de de-escaleren, door samen het gesprek aan te gaan. Daarnaast wordt het team conflictvaardiheden bijgebracht en wordt hen geleerd zaken veel eerder bespreekbaar te maken. Zo zal er veel minder kans zijn dat er een conflict gaat ontstaan.

Naar boven

Het verbeteren van de onderlinge interactie

De kwaliteit van een team hangt af van de kwaliteit van de onderlinge interactie. Daarom is de communicatie zo verschrikkelijk belangrijk.

Openheid en eerlijkheid zijn de belangrijkste pijlers van goed teamfunctioneren. Maar sommige team zijn totaal verleerd hoe dat ook alweer moet… DE-TEAM-ENGINEER is de redder in nood!

Naar boven

Verbeteren van aanspreekcultuur

Herkent u dit? Óf er wordt niet aangesproken óf het gaat met de botte bijl. Beide varianten zijn dodelijk voor goede samenwerking. Er is een taboe op feedback, kritiek, commentaar… uw medewerkers willen er níets van weten…

De-TeamEngineer geeft handvatten om elkaar op een respectvolle manier aan te spreken en feedback te geven. Daarbij is het ook belangrijk dat men ook leert open te staan voor het ontvangen feedback. Een andere mindset is daarbij noodzakelijk. Zo nodig kan daar individuele begeleiding bij ingezet worden.

Naar boven

Brengen van meer positiviteit

Bent u het eigenlijk wel eens beu, al die negativiteit? Het lijkt wel of er niks meer goed is…

De-Team-Engineer is een kei in het stimuleren van positiviteit. In het team, maar ook bij de medewerkers persoonlijk. Ze zorgt voor meer ‘luchtigheid’ en geeft meer aandacht aan persoonlijke en teamsuccessen. En dat heeft sowieso meer werkplezier tot gevolg!!

Naar boven

De-TEAM-ENGINEER © All Rights Reserved.2018
Lees ons privacy-statement
Developed by Templatation