het snelle geld
13 jun

Het snelle geld: goud zoeken in uw bedrijf

Het snelle geld: ‘goud zoeken’ in uw bedrijf

 

Wat kunt u doen om snel geld te verdienen? Waar ligt het ‘goud’ verborgen in uw bedrijf?

Mee eens: dat kan op allerlei manieren. Ik het kader van mijn expertise vraag ik uw gemeende aandacht voor mogelijkheden die verbeterde Communicatie, Leiderschap en/of Samenwerking u kunnen bieden…. Daar valt serieus nog veel geld te verdienen!

 

Ik wil u graag meenemen naar het verhaal van de goudgravers in Noord-Amerika. Er is een serie op TV die laat zien hoe die teams vol harstocht op zoek zijn naar het goud, waar ze hun gezinnen mee kunnen voeden, waar ze goed mee kunnen leven.

 

Eerst wordt er door de goudzoekers nagedacht over de plaats waar de kans het grootst is dat er goud gevonden wordt, bijvoorbeeld aan de hand van de diverse lagen in de grond, historie, of er vroeger een riviertje heeft gelopen etc. Binnen uw organisatie kunt u onderzoeken wat er zich op het gebied van communicatie, leiderschap en samenwerken in het verleden heeft voorgedaan. Waar is de kans het grootst dat verbeteringen geld opleveren? Bij welke functies zijn de genoemde zaken heel belangrijk (bv communicatie met medewerkers, klanten, bedrijfsbureau) en bij welke personen gaat dat nog niet al te vlot?

 

Vervolgens gaan de goudzoekers graven en de grond onderzoeken op de aanwezigheid van goud. In uw geval kunt u onderzoeken of uw vermoedens juist zijn. U gaat aan de hand van intensievere waarneming beoordelen waar de pijnpunten op gebied van communicatie, leiderschap en samenwerking liggen; welke thema’s leiden terugkerend tot problemen?

 

Als vastgesteld is waar definitief gegraven gaast worden, dan wordt er stevige actie ondernomen en continu gegraven. Het winnen van de goud is een enorme motivatie voor de mannen. Dat is voor u ook belangrijk: dat uw medewerkers het besef hebben dat actie nodig is om veel betere resultaten te bereiken. En dat dat ten goede komt van het bedrijf én zo ook van hun eigen toekomst.

 

Sommige teams gaan als ‘kip zonder kop’ aan de slag. Zonder vooruit te denken over het proces. Zo verwerken ze grond maar beseffen ze niet dat het puin die de machine uitstoot ophoopt, waardoor na een paar minuten het proces al stokt. Als het gaat over in-company-training is het uiteraard ook zaak om ervoor te zorgen dat het werkproces ‘gewoon’ door kan gaan en dat het geleerde geruisloos in de praktijk kan worden ingezet.

 

De opgegraven grond wordt uitgebreid en langdurig gespoeld en door een zeef gehaald. De zeef staat in dit geval symbool voor de normen die gehanteerd worden. Een grove zeef zal veel goud ‘missen’, waardoor het resultaat ongemerkt te laag blijft. Een hele fijne zeef zorgt ervoor dat elke splinter goud achterblijft. Pure winst!

Als u binnen de organisatie de normen voor communicatie en leiderschap aanscherpt (ofwel een fijner zeef gebruikt), dan zullen er zaken efficiënter en effectiever verlopen. En dat is voor u ook winst! Normen aanscherpen wil zoveel zeggen als: niet meer accepteren dat bepaalde zaken, die u cq uw bedrijf veel geld kosten, als normaal gezien worden. Dat de lat hoger gelegd gaat worden. Dat er van uw medewerkers meer verwacht gaat worden.

 

Sommige goud-teams hebben heel geavanceerde systemen met superdeluxe technieken. Deze ploegen kunnen veel sneller werken. Ze lopen voorop in de opbrengsten en halen hun investeringen, die met de duurdere machines gemoeid waren, er ruimschoots uit.

 

Anderen hebben heel slecht onderhoud gepleegd waardoor het proces stil komt te liggen. De machines moeten eerst weer aan de praat worden gekregen alvorens ze de draad op kunnen pakken. En u snapt: als machines stil staan wordt er niks verdiend…

Als mensen geleerd hebben effectiever te zijn op gebied van communicatie, leiderschap of samenwerken (wat geld binnen kan brengen), dan is het zaak het geleerde goed te onderhouden. Dat kan bijvoorbeeld door het op de agenda van overleggen te zetten, zodat men elkaar scherp kan houden. Wordt er geen onderhoud gepleegd, dan kost het later weer tijd om het proces (opnieuw) op gang te brengen. Kostbare tijd, want tijd is geld! En dan maar niet te spreken over het verlies wat u reeds heeft moet nemen doordat er weer meer fouten gemaakt werden als gevolg van te weinig onderhoud.

 

De goudopbrengst wordt zorgvuldig bijgehouden en bewaard in speciale kokers. Alle kleine beetjes goud maken samen 1 grote klomp. Als u op een rijtje zet waar bijvoorbeeld miscommunicatie heeft plaatsgevonden, en wat u dat als bedrijf uiteindelijk in geld heeft gekost, dan weet u wat de opbrengst had kunnen zijn bij het voorkomen van deze fouten.

 

Heeft bij u de goudkoorts al toegeslagen? Ik zeg: pak een zeef!!! (of stuur mij een mailtje… ;-))

Tags: , , ,

Comments (No Responses )

No comments yet.

Geef een antwoord

De-TEAM-ENGINEER © All Rights Reserved.2018
Lees ons privacy-statement
Developed by Templatation