Intensief samenwerken

intensief_samenwerken

Het gaat om de kracht van SAMEN!

De kwaliteit van een team is recht evenredig aan de kwaliteit van de onderlinge interacties. Geen, te weinig of kwalitatief slechte interactie heeft dus een negatief effect op het resultaat. Het gaat om de kracht van SAMEN!! Het zoeken van de synergie. Intensief samenwerken dus.

Eilandjes binnen een organisatie

Vaak hoor ik over eilandjes binnen een organisatie. De collega’s weten van elkaar niet wat ze nu precies doen. Iedereen doet wat ie moet doen, en is niet betrokken met het proces ervóór of erna.

Ook kunnen vervelende situaties uit het verleden nog steeds een wissel trekken op de onderlinge samenwerking. Mensen zoeken elkaar niet op of ontwijken elkaar zelfs, ondanks dat ze qua werk van elkaar afhankelijk zijn.

Ook kunnen de frustraties te maken hebben met de hiërarchie binnen het bedrijf. De leidinggevende merkt te vaak dat de uitvoerenden niet doen wat hij wil, en andersom vinden medewerkers dat ze meer betrokken zouden kunnen worden en willen ze erkenning voor hun vakmanschap.

Wat kunnen we daar aan doen?

Hoe helpt De-Team-Engineer de samenwerking in uw team intensiever te maken?

 

 • Het helpen verbeteren van de onderlinge samenwerking
  • Bewustwording van ongewenst en vastgeroest gedrag(spatronen) en deze ombuigen
  • Inzicht geven in groepsdynamieken
  • Helpen onderzoeken van de intentie van gedrag?
  • Helder krijgen van (kern)waarden
  • Analyseren en verbeteren van de onderlinge interacties
  • Eilandjes tegengaan, stoppen van ‘ieder voor zich’
  • Meer betrokkenheid bij elkaar kweken
  • Hulp leren vragen (en aannemen)
  • Bevorderen van het leren van elkaar
  • Verminderen van wijzen naar elkaar
  • De eigen rol en verantwoordelijkheid leren zien
  • Tegengaan van ‘zo ben ik nou eenmaal’
  • Inzicht geven in (de mogelijkheden van) alternatief gedrag
 • Het geven van praktische tools, direct toepasbaar
  • Bevorderen van de aanspreekcultuur
  • Het onbespreekbare bespreekbaar maken
  • Leren omgaan met feedback, kritiek, commentaar
 • Mogelijkheden bieden om onnodige (faal)kosten te verlagen
  • (Werk)processen tegen het licht houden
  • Tackelen van diverse verspillingen, zoals
   • Wachten
   • Onnodige handelingen
   • Zaken dubbel doen
   • Fouten maken
  • Verbeteren van overlegprocessen
   • Helder maken van de noodzaak van overleg
   • Vanuit praktijk geschikte overlegvormen helpen ontwikkelen
  • Werken aan conflicten
   • Helpen verwerken van oude conflicten die nog steeds in de weg staan (‘lijken in de kast’)
   • Actuele conflicten helpen oplossen
   • Leren vermijden van conflicten
   • Conflictvaardigheden aanleren
  • Inbrengen van meer positiviteit
   • Signaleren van negativiteit en ombuigen daarvan
   • Stimuleren van positieve feedback cq complimenten
   • Aandacht voor successen
   • Bevorderen van meer ‘luchtigheid’

Benieuwd of dit ook in úw bedrijf bewerkstelligd kan worden?

Bel voor meer informatie: Bel De-Team-Engineer
Of gebruik het contactformulier

DE-TEAM-ENGINEER OVER SAMENWERKEN

Actie – reactie

Actie-reactie   Actie-reactie is iets wat ik vaak tegenkom in mijn werk. De één doet of zegt iets, en de ander wordt daardoor getriggerd, en barst bijvoorbeeld in woede uit. En de oorzaak, of zelfs schuld, wordt ook meestal bij de ander gelegd. ‘Omdat jij zo doet, word ik nu boos, dus het is jouw […]

Stilte……

Stilte…… Stilte…… U kent dat wel. U bent in gesprek met iemand, u stelt een relevante vraag, en….. stilte….. en lange stilte…… Oh neeeeeee!!!!!   Oei, oei, oei, wat kunnen de meeste mensen er slecht tegen, als ze in gesprek zijn met iemand anders, en er valt zo’n oorverdovende stilte… Er komt een onbedwingbare neiging […]

9GE; van gebeurtenis tot gevolg

9GE; van gebeurtenis tot gevolg (en verder)   Gebeurtenis en gevolg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik hoor heel vaak in mijn dagelijkse werk: Tja, als hij x doet, dan is het natuurlijk logisch dat ik op manier y reageer.  Dat is nou eenmaal zo. En dat heeft dan weer als gevolg z. Het klinkt […]

Lees alle Voetnoodjes
De-TEAM-ENGINEER © All Rights Reserved.2018
Lees ons privacy-statement
Developed by Templatation