30 dec

Ombuigen van negativiteit

Negativiteit op het werk is heel vervelend

En u wilt dat zo snel mogelijk ombuigen

 

Ik hoor vaak over negativiteit op het werk. U kunt hierbij denken aan roddels, pesten, uitlachen, ergernissen, het opkroppen van gevoelens (en vervolgens het ontploffen, met alle gevolgen van dien), anderen meesleuren in angsten (bv crisis) en klagen…. Heel veel klagen…

 

Achter elk gedrag zit een positieve intentie. Er is een ‘winst’ mee te behalen. Maar wat is nou de winst van deze negativiteit? Waarom gebeurt dit eigenlijk?

 

De belangrijkste winst zit ‘m in het feit dat een mens een sociaal wezen is; hij wil ergens bij horen. Dan voelt hij zich gekend en erkend. Dat voelt veilig. Samen roddelen, pesten, klagen…. Heel raar, maar het voelt goed. Hij hoort erbij. En als het gaat over opkroppen van gevoelens? Dat gebeurt omdat het van kinds af aan er in is getimmerd, dat mannen stoer moeten zijn. Het uitspreken of laten zien van gevoelens is ‘not done’. Daar word hij op afgerekend. Dus wil hij daar niet op afgerekend worden, dan houdt hij zich in. Het voelt van binnen niet goed, maar het is voor het goede doel: erbij horen.

 

Maar voor uw organisatie heeft al die negativiteit desastreuze gevolgen: motivatie naar beneden, sfeer beneden peil, erger nog: elkaar versterken in negativiteit, er ontstaat een negatieve spiraal. Interne rivaliserende groepjes, eilandjes die niet samenwerken. En inderdaad: de productiviteit laat daardoor flink te wensen over.

 

 

Hoe met die negativiteit om te gaan?

Hieronder geef ik u een aantal tips om hiermee om te gaan en om de negativiteit om te buigen.

 

Allereerst: het klinkt misschien raar, maar toon begrip voor het gedrag, zonder het goed te keuren. Bijvoorbeeld: ‘ik snap best dat het makkelijk is om Piet de rotklusjes telkens te laten doen, want hij is nou eenmaal makkelijk te beïnvloeden. Maar ik vind het eigenlijk niet eerlijk dat jullie hem zo vaak op die manier misbruiken’. Daarmee geeft u aan dat u begrijpt waarom iets gebeurt, maar geeft u daarnaast de grenzen aan. Het is voor het bedrijf immers ook veel beter als ook Piet het naar zijn zin heeft op zijn werk. Geef dus aan: we gaan hier op een nette wijze met elkaar om; iedereen is van waarde.

 

Zou u het stukje begrip voor het gedrag weglaten en alleen Mister Positivo uithangen, dan gaan waarschijnlijk de hakken nog wat verder in het zand en zal het ongewenste gedrag nog wat verder bekrachtigd worden. Immers, u veroordeelt de medewerker, en de kans is groot dat dat slecht valt.

 

Het tonen van begrip heeft dus als gevolg dat u als het ware dichter bij de medewerker komt te staan, en dan zal uw suggestie om het voortaan anders te doen beter aankomen en opgevolgd worden.

 

Ga daarnaast samen op zoek naar de kracht. De kracht van het team, maar ook van elk individu. Benadruk die krachten en prijs uw medewerker(s) daarvoor. Complimenten doen het altijd goed. Veel effectiever dan elkaar afzeiken. Mee eens toch?

Stimuleer dan ook dat uw medewerkers hun eigen en elkaars competenties zien, de goede kanten van zichzelf en van de ander. Bevorder dat deze zoveel mogelijk benut worden.

 

Stimuleer medewerkers ook zelf oplossingen te zoeken voor de problemen die ze ervaren.  En vooral ook na te laten denken wat ze er zélf aan kunnen doen. Het is namelijk altijd heel makkelijk om anderen de schuld te geven en hen het probleem op te laten lossen, en daardoor zelf niet te hoeven veranderen. Maar een medewerker heeft veel meer mogelijkheden dan hij zou denken Voorbeeld: een medewerker vindt dat er vanuit de directie zo weinig aandacht is voor het werk. In plaats van te blijven klagen kan hij ook zelf een mail sturen: ‘u bent van harte welkom om eens te komen kijken naar ons werk’. Kleine moeite, en ik weet zeker: groot plezier!

 

Zorg voor een cultuur waar zaken bespreekbaar gemaakt worden. Dat doet u door zelf uw mensen te spreken, vragen te stellen, maar ook regelmatig uw gevoel te benoemen. Geef het goede voorbeeld. Zo kunt ervoor zorgen dat het normaal wordt om in goede harmonie met elkaar te spreken. Een goed team is een team waarin alles met elkaar besproken kan worden, zonder dat hij/zij er op afgerekend wordt.

 

Kortom: buig de negativiteit in uw organisatie om en zorg dat alle medewerkers zich bij uw groep mogen voelen, er bij mogen horen. Zo ontstaat het ware wij-gevoel en zal de productiviteit een boost krijgen.

Tags: , ,

Comments (No Responses )

No comments yet.

Geef een antwoord

De-TEAM-ENGINEER © All Rights Reserved.2018
Lees ons privacy-statement
Developed by Templatation