Referenties

"

In korte tijd heeft Jacqueline veel informatie weten te verkrijgen over de situatie

H4A heeft De TeamEngineer opdracht gegeven in een voortraject de knelpunten binnen één van onze afdelingen te inventariseren. In korte tijd heeft Jacqueline veel informatie weten te verkrijgen over de situatie, en een deskundig plan van aanpak gemaakt voor een vervolgtraject. Dit traject zijn we onlangs in het volste vertrouwen met haar ingegaan omdat wij beseffen dat Communicatie, Leiderschap en Samenwerken belangrijke thema’s zijn bij het verbeteren van de resultaten en het waarborgen van de continuïteit van de afdeling.

Eric de Ruijsscher

Algemeen directeur van H4A

"

Het heeft op ons zakelijk en persoonlijk een zeer positief resultaat geleverd.

De directie wilde de opvolging in ons bedrijf, eventueel van vader op zoon, goed inzetten. Het resultaat? Een veel beter begrip en communicatie tussen vader en zoon, als basis voor de toekomst van het bedrijf o.l.v. de zoon op termijn. De inbreng en betrokkenheid van De-Team-Engineer d.m.v. simuleren van situaties, gesprekken –individueel en groep-, oefeningen, “huiswerk”, was bijzonder goed doordacht en efficiënt en toegespitst op onze specifieke situatie. Het heeft op ons zakelijk en persoonlijk een zeer positief resultaat geleverd.

Loes van der Zande-Rademakers

Bouwbedrijf Van der Zande BV

"

Deze cursus is voor herhaling vatbaar!

Een greep uit de response: 1) Leuke cursus in klein team, voldoende ruimte voor eigen inbreng en praktijkvoorbeelden. 2) De cursus is voor herhaling vatbaar. Gericht op problemen en ze ook bespreken met elkaar. 3) Zeer leerzame cursus. Goede handvatten gekregen om binnen het bedrijf te communiceren en moeilijke situaties op te lossen. Veel praktische tips en voorbeelden. 4) Leerzame cursus, goede uitleg. Cursusleidster heeft humor. 5) De cursus heeft me handvatten gegeven om te kunnen omgaan met situaties waarbij ik nooit wist hoe ik mijn mening c.q. kritiek moest geven. Ook gaf het mij inzicht in mijn houding en in de omgang met collega’s.

OR-team Van der Straaten BV, Hansweert

Deelnemers cursus Communicatie en Assertiviteit

"

No more Mister NiceGuy!!

Ik heb het hele traject als uiterst positief ervaren. Ik merk dat ik assertiever ben geworden; no mer Mister NiceGuy!! De door jou aangegeven oefeningen hebben me daar zeer zeker goed bij geholpen. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. ik durf me hardop uit te spreken en medewerkers te corrigeren, indien nodig. Ook kan ik nu met overtuiging een confrontatie aangaan. ik bewaar de rust. Jouw persoonlijke aanpak, alsmede jouw motiverende, positieve benadering heeft hier absoluut aan bijgedragen!

Paul van Dijke, Teamleider Logistiek

Individuele Coaching

"

Een gedreven vakvrouw, die op ieders niveau uit kan leggen

AAproTec heeft naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van de diensten van de TeamEngineer. Jacqueline is een gedreven vakvrouw, die helder aan kan geven waar de schoen wringt en/of verbetering haalbaar is.<br /> Ook kan ze op ieders niveau uitleggen hoe, en met welke middelen dat het makkelijkste kan, en waarom onderlinge communicatie zo belangrijk is. Voor ons was een verbeterslag in de onderlinge communicatie nodig, en Jacqueline heeft in een tiental sessies (individueel en als groep) uitleg gegeven op welke punten dat kan, en hoe. Aan ons als team de taak om dat vast te houden, en te verbeteren. Jacqueline, Bedankt!

Martijn Kooijman, directeur/eigenaar AAproTec

Individuele Coaching

"

Aangereikte handvaten hadden onmiddellijk resultaat

Beste Jacqueline, Met veel plezier hebben wij bij Van der Poel de training ‘effectiever communiceren’ bij je gevolgd. Ik vond het erg interessant en heb er zeker van geleerd. Heel frappant vond ik ook dat de handvaten die je hebt aangereikt tijdens het werk onmiddellijk resultaat hadden. Het was mooi om te zien dat communicatie voor een groot deel uit non-verbale elementen bestaat en dat je daar gebruik van kunt maken in dagelijkse praktijk. Voor ons -als techneuten- was het even wennen om ons op dit onderwerp te focussen. Er bleek echter dat door een effectievere communicatie onze processen veel kunnen worden verbeterd. Hartelijk dank en wie weet tot een vervolg!<br />

Kees de Regt, Aannemersbedrijf van der Poel Terneuzen

Deelnemer Workshop Communicatie

"

Veel opgestoken van kritisch naar jezelf kijken

Sinds een klein jaar, word onze afdeling d.m.v. sessies ondersteund en bijgestuurd door Jacqueline van de TeamEngineer. Voornamelijk het kritisch naar jezelf kijken is een van de onderdelen waar ik ontzettend veel van heb opgestoken, ook word er hard gewerkt aan het "uit de comfortzone komen", wat nieuwe perspectieven en kansen biedt. Ook blijkt dat communiceren niet zo eenvoudig is binnen een onderneming, waar dan ook dikwijls de focus op lag. Als ik zie wat voor resultaat het heeft gebracht, kan ik heel tevreden terugkijken op het geleverde werk van Jacqueline.

Michel Kolijn, Hoofduitvoerder H4A Leidingen

Deelnemer TeamTraject

"

Enthousiasme, scherpte, kennis, daadkracht

We zijn nu pas enkele maanden bezig in een traject waarvoor een jaar is uitgetrokken en nu al werpt de daadkrachtige aanpak van Jacqueline vruchten af. Middels begeleidingssessies, individuele- en teamcoaching zijn duidelijke resultaten bereikt op het gebied van communicatie, assertiviteit en teamvorming in missie en strategie. De rol van Jacqueline binnen het veranderingstraject is sturend. Zij reikt ons de tools waarmee wij aan de slag kunnen. Met haar enthousiasme, scherpte, en kennis van zaken weet zij ons telkens weer te overtuigen van het nut van bepaalde fases in het traject en weet zij de deelnemers te motiveren actief deel te nemen aan het veranderingsproces. De tot nu toe bereikte resultaten motiveren ons en geven ons de overtuiging dat het veranderingsproces succesvol kan worden afgerond.

Remy Verhage, Financieel Manager bij Aannemingsbedrijf De Voogd Grijpskerke BV

Deelnemer TeamTraject

"

Hechter Projectteam

Ons team (bestaande uit directeur, bedrijfsleider, (hoofd)uitvoerders en calculators/werkvoorbereiders) heeft intensief met Jacqueline/De TeamEngineer gewerkt. Jacqueline is een gedreven en enthousiaste teamcoach die zich inzet voor het behalen van een positief resultaat. Door haar professionele aanpak hebben wij nu een hechter projectteam waarin beter met elkaar gecommuniceerd wordt en er bewuster omgegaan wordt met de klant.

Jan Pieterse, Bedrijfsleider H4A

Deelnemer TeamTraject

"

Meer openheid en onderling vertrouwen, en betere cijfers!

Jacqueline zorgde op vrij korte tijd voor geweldig resultaat: We waren blind voor bepaalde zaken en Jacqueline heeft onze ogen geopend. Er is nu meer samenhang in het team, openheid, onderling vertrouwen, veel beter overleg (planning, werkoverleg, bespreken van knelpunten) en daardoor ook betere cijfers.

W. de Ridder, Uitvoerder

Deelnemer TeamTraject

"

Betere Communicatie, waardevolle cursus

Jacqueline de Nood-Paree heeft bij Aannemersbedrijf Van der Poel in Terneuzen een incompany training verzorgd op het gebied van Communicatie. Deze training heeft al zeer snel bijgedragen tot verbetering van de communicatie binnen de onderneming. Betere communicatie buiten de onderneming, met opdrachtgevers, klanten en overige partijen gaat ook eenvoudiger en beter. De cursus van Jacqueline kan derhalve aangemerkt worden als zeer waardevol voor onze medewerkers. Daarnaast kan gesteld worden, dat de persoon Jacqueline net zo belangrijk is, als de cursus zelf. Haar enthousiasme heeft ervoor gezorgd, dat eenieder continu alert bleef. Wij willen Jacqueline daarom bedanken voor deze waardevolle cursus.<br />

Ronald Rasenberg, Hoofd Administratie Aannemersbedrijf van der Poel

Deelnemer Workshop Communicatie

"

Positieve wending is ook collega's opgevallen

Bij ons bedrijf heeft Jacqueline de coaching op zich genomen om ons als groep beter te laten samenwerken en beter met elkaar te leren communiceren. Dit heeft tot gevolg dat ik beter communiceer met mijn collega’s en dat ik me beter heb leren beheersen in conflictsituaties; ik probeer dan het probleem op positieve manier aan te pakken. Deze positieve wending is ook mijn collega’s opgevallen. Deze coaching heeft dus al snel resultaat opgeleverd en in de toekomst hopelijk nog meer…

Marco Sturm, Uitvoerder de Voogd Grijpskerke

Deelnemer TeamTraject

"

Veel rustiger en mijn werk geeft meer voldoening

In het begin zag ik er tegen op, om door Jacqueline gecoacht te worden. Na het eerste gesprek was het wel goed. Ik was overtuigd dat Jacqueline wist waar ze mee bezig was. Het werd makkelijker praten. Ik heb er veel aan gehad. Ik ben veel rustiger nu, schiet niet meer uit mijn slof, en ook feedback geven gaat veel beter. Als gevolg van het interne traject op de afdeling gaat het ook met het team beter nu. We overleggen meer, we gaan gezamenlijk voor het doel en hebben daarmee de nodige verantwoordelijkheden van de uitvoerder overgenomen, zodat hij zich met andere belangrijke zaken bezig kan houden. Mijn werk geeft me op die manier ook meer voldoening dan eerst.

Dirk Borgers, Grond- en Kabelwerker

Individuele Begeleiding

"

Minder frustraties, meer begrip voor elkaar

De Voogd timmert aan de weg. Met deze kreet zijn wij met Jacqueline dit project ingestapt. Wij zijn dit project opgestart om de communicatie en doelstellingen tussen het managementteam en uitvoerders beter op elkaar af te stemmen; de bouwwereld is erg in beweging en vraagt op veel fronten bijsturing. Om alle veranderingen, naar zowel de werkvloer als daarbuiten, door te zetten was het noodzakelijk om het managementteam en de uitvoerders hierin te ondersteunen middels communicatietrainingen, individuele en teamcoaching. De aanpak van Jacqueline zet aan tot nadenken over jezelf en anderen en hoe jouw handelen direct invloed heeft op het handelen van een ander. In een mannenwereld zoals de bouw is het uitspreken van gedachten en verwoorden van gevoelens nog geen algemeen goed en zorgt soms voor verrassende ontdekkingen. Het soms confronterende karakter van de vraagstellingen dwingt tot nadenken en bewerkstelligt een open houding tegenover elkaar. We zijn nu een aantal maanden bezig met het project en langzamerhand gaat de invloed van het project doorwerken in de manier van communiceren met elkaar en anderen. De houding van zowel management als uitvoerders is in positieve zin veranderd. Ook het communiceren naar anderen, zoals mensen op de werkvloer en opdrachtgevers krijgt aandacht in het project en heeft als resultaat dat er minder frustraties ontstaan en er meer begrip is voor elkaar. We zijn dan ook nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van het verdere verloop van het project.

Marco Bos, Directeur de Voogd Grijpskerke

Opdrachtgever/Deelnemer TeamTraject

"

Vinger op de zere plek

Via de Contacta in Goes zijn wij in 2012 in contact gekomen met de TeamEngineer. Omdat onze organisatie de laatste jaren explosief gegroeid is waren er organisatorisch wat strubbelingen ontstaan. Omdat het zwaartepunt voor ons als directie en leidinggevenden meer bij ondernemen dan bij communiceren ligt hebben wij gevraagd aan Jacqueline een quick scan van onze organisatie te maken. Ze heeft toen met alle staf medewerkers en directie gesproken en een evaluatie rapport van haar bevindingen opgesteld. Op basis van dit rapport, waar overigens ook de nodige verbeteradviezen en vervolgtrajecten in stonden hebben wij als directie een aantal zaken behoorlijk ingrijpend veranderd met als resultaat een beter lopende organisatie en aanzienlijk minder strubbelingen en frustraties in de dagelijkse gang van zaken. Met name op het gebied van communicatie en bevoegdheden is er het een en ander veranderd. Ik heb Jacqueline als zeer prettig en to the point ervaren. Zij wist de vinger op de zere plek te leggen en wist ook diepere frustraties vrij snel naar de oppervlakte te brengen. Onze organisatie vaart wel bij haar inbreng en we zullen in voorkomend geval zeker Jacqueline weer in schakelen.

Ronald van Hese, Directeur Aannemingsbedrijf Reimerswaal

Opdrachtgever/Deelnemer inventarisatietraject

"

Mooi om te zien hoe je mensen zelf laat nadenken over gedrag

Medio mei 2011 is De TeamEngineer bij ons op het bedrijf begonnen met het project ‘Sociale Innovatie De Voogd-Grijpskerke: Naar coachend leiderschap en zelfsturing’<br /> Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP zuid. Het gehele project wordt bij ons begeleid/gestuurd door Drs. J.F.C.M (Jacqueline) de Nood-Paree. Het project is opgedeeld in team coaching en individuele coaching. Tijdens de individuele coaching word er gewerkt aan de persoonlijke doelen. Persoonlijk ben ik in dit project gestapt met het doel om aan mijn assertiviteit te werken. In de begin situatie werden we gevraagd om uit te leggen tegen wat voor problemen we liepen, en wat we zelf dachten hieraan te kunnen/willen te veranderen. Hierna is Jacqueline begonnen in de individuele sessies met het navragen wat mijn assertiviteit afremde, of dat misschien een diepere oorzaak had. In deze sessies zijn er momenten geweest die diep gingen en erg persoonlijk waren. Toch heb ik zelf dit als positief ervaren en als meerwaarde beschouwd. Jacqueline heeft dit alles professioneel begeleid en persoonlijke onderwerpen zijn met respect en vertrouwen behandeld. Gedurende de sessies heb ik van haar ‘handvaten’ aangereikt gekregen om aan mijn assertiviteit te werken zonder dat ik daardoor ‘bot’ of ‘hard’ over zou komen. De coaching valt of staat wel met het zelf open staan voor verandering en er zelf ook actief mee bezig zijn. In het begin was dit minder makkelijk dan verder in de coaching. Doordat je er zelf actief mee bezig bent en gelijk tijdig ‘positief bijgestuurd’ wordt door Jacqueline, gaat het meer bij je ‘leven’. Doordat je in het begin kleine veranderingen merkt ga je hiermee verder en merk je ook dat er grotere veranderingen bij komen. Al met al heeft dit project (wat nu nog loopt) een meerwaarde voor mij persoonlijk (ook in privé sfeer) en als gevolg daarvan dus ook een meerwaarde voor ons bedrijf. Jacqueline, Bedankt voor alles wat ik van je heb mogen leren en alle handvaten die ik van je aangereikt heb gekregen. Ik vond het mooi om te zien hoe je mensen zelf laat nadenken over bepaalde gedragingen en/of vertoningen. Nogmaals dank voor alles!

Martin Leeuwe, Planner

Deelnemer TeamTraject

"

Cultuuromslag

Het team de Voogd heeft de afgelopen periode ondersteuning gekregen van Jacqueline de Nood-Paree. Wij zijn dit traject in gegaan om beter te kunnen communiceren met medewerkers en opdrachtgevers, ook om de hoofd en bij- zaken beter te kunnen onderscheiden. De uitvoerders van vroeger zijn nu meer managers geworden ,dit vergt bij ons een soort cultuur omslag. De handvatten die Jacqueline hiervoor heeft aangereikt aan het management team en de uitvoerders worden in de praktijk ook echt gebruikt. Zeker voor het team is dit een stap vooruit. Jacqueline heeft hiervoor de aanzet gegeven ,wij moeten proces in stand houden, of beter nog: zorgen dat nog beter wordt . Jacqueline bedankt voor je inzet en enthousiasme!

Willem Bos, Directeur

Deelnemer TeamTraject

"

Gewoon goed! 😉

- Veel kennis opgedaan over hoe je om moet gaan met bepaalde situaties. De 1 op 1 ‘confrontatie’ legt je probleem goed bloot en daarna hoe het moet. Ondanks de serieuze lading toch een vrolijke noot erbij.<br /> - Interessant en leerzaam; je keert wat je probleem is, hoe er mee om te gaan en het te kunnen verbeteren. Jacqueline is aardig en past goed in het rijtje mensen. Ron erbij was een goede aanvulling en afsluiting.<br /> - De cursus is duidelijk een verbetering voor goede omgang met opdrachtgevers en collega’s. Je ziet in je eigen persoon ook dingen waar je aan moet werken. De lessen werden duidelijk uitgelegd. Aanrader voor onze collega’s.<br /> - Leerzame avonden, vaak concreet terug te brengen in de praktijk. De sfeer onderling was erg positief, open en eerlijk. Ik zou iedereen deze cursus aanraden. Leerzaam voor jezelf maar ook voor de ander.<br /> - Bedankt voor deze zeer interessante cursus. Ik heb er veel van geleerd. Je wist precies waar de knelpunten zaten. Ik hoop er in de toekomst gebruik van te maken. Ik ga dat ook zeker doen. Je hebt me een boost gegeven. Ik zou nog graag meer willen leren, maar je hebt me handvatten gegeven om in de praktijk te oefenen. Bedankt!<br /> - Interessant, leerzaam en zeker de moeite waard. Dit gaat me waarschijnlijk helpen sterker in mijn schoenen te staan. Bedankt voor de lessen!<br /> - Ik heb geleerd meer open vragen te stellen. Ik had er hard hoofd in, maar heb er toch iets van geleerd.<br /> - Herkenbare onderwerpen die in het echt spelen, ontdekt dat ik raakvlakken heb met collega’s ondanks het verschil in functies. Je hebt toch vaak met hetzelfde te maken. Goede praktijkvoorbeelden. Jacqueline heeft positieve energie en is enthousiast. Ze heeft waardering en begrip voor één ieder zijn ‘punt’/ding. Gewoon goed ! 😉<br /> - Helemaal top cursus met kwaliteit. Hartelijk bedankt voor je inzet. Je bent een topper! Ik voel me rustiger na de cursus. Hi 5!!<br />

Deelnemers aan cursus ‘Personeel met Aandeel’, Hanse Staalbouw

"

Kortom: een succes!

- Cursus was een bemoediging en een bevestiging van wat je al deed. Maar met handige tips verbeterde dat de functionaliteit en begrip van een teamleider. De presentatie van de cursus was duidelijk en prettig. De praktische opdrachten waren leuk om te doen.<br /> - Goede cursus, erg leerzaam. Jacqueline is een erg spontane vrouw die de onderwerpen goed weet te benoemen.<br /> - Direct met de punten aan de slag gaan en laten zien dat we er wat aan doen. Een wij-gevoel creëren. Positief: onderlinge discussies en delen van kennis.<br /> - Het is wel leerzaam geweest, allemaal goed uitgelegd door Jacqueline<br /> - Meer geleerd over het inschatten van situaties, hoe je het voor jezelf en het team makkelijker kan maken. Dat de houding en het non-verbaal benaderen een cruciale rol heeft. Ik vind dat Jacqueline een positieve en duidelijke manier van benaderen en uitleg geven heeft.<br /> - Goed, leerzaam. Ik heb er veel van opgestoken door meer na te denken voor ik soms wat zeg.<br /> - Leerzame cursus, dat je met goede communicatie al heel ver komt. Veel info om nog eens goed door te nemen voor mezelf.<br /> - Goed dat we wat meer persoonlijker leren omgaan met collega’s en klanten. Betere afspraken leren maken. Andere woorden leren gebruiken (nadenken over wat je zegt).<br /> - De cursus heeft me veel handvatten gegeven; ik zal het zeker toepassen. Het was een prima plan om dit met zijn allen als groep te doen. Jacqueline is duidelijk, helder, vriendelijk, begripvol. Kortom: een succes!<br />

Deelnemers aan de cursus ‘Coachende leiderschap voor beginnende Teamleiders’ bij Schults Nederland BV

De-TEAM-ENGINEER © All Rights Reserved.2018
Lees ons privacy-statement
Developed by Templatation