22 dec

Heeft U een Team of een Groep?

Heeft u een team of een groep? Een veelgehoorde opmerking in mijn dagelijkse praktijk is ‘mijn team loopt niet lekker’. Maar vaak is dan de vraag of er wel sprake is van een team. Een niet lekker lopend team is eigenlijk een contradictio in terminis; er zit een impliciete tegenstrijdigheid in deze term. Misschien is er dan juist meer sprake van een groep.

Maar wat is dan het verschil tussen een groep en een team? Hieronder ga ik het uitleggen.

 

Er zijn een aantal basale zaken om een verzameling mensen een groep te kunnen noemen. Deze criteria gelden ook voor een team. Maar om een team te zijn is er meer nodig. Lees maar mee.

 

Voor een groep geldt:

 • Er is een gemeenschappelijk doel
 • Er is interactie tussen de leden
 • Leden zijn afhankelijk van elkaar om het doel te bereiken
 • Er is een groepsstructuur
 • Er zijn (werk)afspraken

 

 

Wanneer is een groep nog geen team?

In een groep is er op een aantal zaken onvoldoende zicht dan wel controle. Een groep is namelijk vooral taakgericht en met de inhoud bezig, de onderlinge sfeer en samenwerking zijn nog niet bepaald ontwikkeld. Het is ieder voor zich. Het gemeenschappelijk doel is er wel, maar het is niet leidend; het eigenbelang gaat voor. Eigen paadjes worden schoongeveegd, en een leugentje voor (eigen) bestwil komt daardoor regelmatig voor.

Er wordt in eilandjes gedacht, wij tegen zij (zélfs binnen de muren van een organisatie). Afspraken worden gemaakt, maar worden net zo makkelijk niet nagekomen. De leidinggevende neemt alle verantwoordelijkheid, en neemt daarmee vaak ook veel te veel werk op zijn nek (en zal een succes dan ook vooral voor zichzelf claimen). De leden van de groep vinden dat weer wel lekker makkelijk en leunen achterover. Ruzies komen vaak voor en worden niet uitgesproken. Daardoor blijft er altijd ‘iets hangen’ wat in later instantie ‘kan ontploffen’.

 

 

Wanneer is een groep wél een team?

Een groep is een team als:

 • Als het grotere doel boven die van het individu staat. Het teambelang staat vóór het eigenbelang. Er wordt gekeken naar het overall-resultaat, niet naar de resultaten van de onderdelen, en daar wordt ook naar gehandeld. Ieder is gemotiveerd en doelgericht.
 • Er is sprake van een cohesie ,verbondenheid, een wij-gevoel. De binding wordt gestimuleerd, maar er is ook weerstand als er van buitenaf geprobeerd wordt de cohesie te verbreken.
 • Ieders taken en rollen zijn bekend; er is begrip voor elkaar. Er is geen sprake van eilandjes die van elkaar niet weten wat ze nou eigenlijk bijdragen aan het doel.
 • Er is een goede samenwerking, de sfeer is goed, men kan elkaar aanspreken, er is positiviteit.
 • Er wordt door alle leden verantwoordelijkheid genomen. Er wordt niet naar de leider gewezen of zelf afgeschoven als het moeilijk wordt.
 • Er is respect en vertrouwen. Dat is een heel belangrijke basis…
 • Ieders inbreng, ervaring, kennis wordt gewaardeerd en ingezet. Niet het management lost alle problemen op, maar het team wordt er in betrokken.
 • Sociale ontwikkeling is belangrijk, bijvoorbeeld aandacht voor goede onderlinge communicatie, hoe om te gaan met feedback geven en ontvangen.
 • Successen zijn een gezamenlijk resultaat; ieders bijdrage hierin wordt erkend, en het succes wordt samen gevierd.
 • Meningsverschillen mogen bestaan en dat is zelfs met conflicten het geval. Maar ze worden ook opgelost. Dat betekent dat de leden ook open blijven staan voor elkaar, en dat er onderhandeld kan worden over hoe één en ander respectvol omgebogen kan worden.

 

 

Ik ben benieuwd: is uw team aan de hand van deze criteria ook een team? Of eigenlijk toch (nog) een groep? Aan welke criteria voldoet uw team niet? En aan welke criteria heeft uw groep onlangs juist hard gewerkt om meer richting een team te gaan? Wat zijn de effecten geweest?

In het kader van leren en laten leren: laat het hieronder eens weten wat uw antwoorden op deze vragen zijn.

 

Tags: , , ,

Comments (No Responses )

No comments yet.

Geef een antwoord

De-TEAM-ENGINEER © All Rights Reserved.2018
Lees ons privacy-statement
Developed by Templatation