Team-Seminars

team seminars

Dé Manier om de Prestaties van Teams op te krikken…

In veel bedrijven hebben de directeuren/managers er twijfels over het functioneren van (interne) team. Er worden te veel fouten gemaakt; de kosten zijn te hoog. Er wordt langs elkaar heen gewerkt. En op één of andere manier lukt het niet om daar verandering in te brengen.

Wat zijn de problemen waar zo’n team last van heeft?

 • De uitvoerders zijn overbelast
 • De medewerkers zijn niet genoeg betrokken
 • Het team hangt als los zand aan elkaar
 • Eigenlijk zijn het meer eilandjes…
 • Onderlinge communicatie is niet optimaal
 • En ook het leiderschap laat te wensen over
 • Teveel ego’s in het team zorgen voor ruzies
 • En daardoor een slechte samenwerking
 • Er worden fouten gemaakt..
 • … die moeten worden opgelost…
 • … ze moeten hersteld worden
 • … of opnieuw gedaan worden…
 • … of er moet iets opnieuw besteld worden…
 • … en er moet (dus) weer gewacht worden…
 • En dat kost veel geld… heel veel geld…

Veel onnodige kosten dus.

In de bouwbranche noemen ze dat faalkosten, maar feitelijk komt het in alle soorten van organisaties voor.

Een groot deel van deze onnodige kosten worden veroorzaakt door gebrekkige Communicatie en onvoldoende Samenwerken. Aangezien deze (faal)kosten gemiddeld tussen de 10 en 20% zijn van de omzet, en normaal gesproken slechts 2% van de omzet winstmarge is, kan gesteld worden dat de winst gemakkelijk verveelvoudigd kan worden.

Team-Seminars

Speciaal voor bedrijven die met bovengenoemde problemen te maken hebben, heeft De-Team-Engineer daarom een serie van Team-Seminars ontwikkeld. Om op een efficiënte manier het functioneren van teams te verbeteren.

Een Team-Seminar is een Seminar gericht op teams. Meerdere teams uit diverse bedrijven zullen tegelijkertijd werken aan het verbeteren van hun eigen teamfunctioneren. Men mag een heel team laten deelnemen, maar het is ook mogelijk om bij de ‘early adopters’ een basis te leggen, zodat die de collega’s in het bedrijf verder kunnen instrueren.

De-Team-Engineer werkt meestal met het Managementteam (MT) en het middenkader. Men stuurt uit dit team de mensen met potentieel de meeste invloed (op gebied van Communicatie, Leiderschap en Samenwerken) binnen het bedrijf.

Wanneer is een Team-Seminar interessant voor u?

 • Het is naast effectief ook efficiënt
 • De basis wordt gelegd bij degenen die er voor open staan. Noem het een ‘quick win’
 • Zij kunnen, als ‘kritieke massa’, samen makkelijker de anderen meenemen in het veranderen van gedrag
 • Terwijl zij de Team-Seminars volgen, zorgen de anderen dat het werk gewoon doorgaat
 • Lagere kosten dan een persoonlijke begeleiding door De-Team-Engineer
 • Ook leren van de ervaringen van andere bedrijven.

Hoe ziet de serie Team-Seminars er uit?

Rondom elk thema (Communicatie, Leiderschap, Samenwerken, Bedrijfscultuur) is één Team-Seminar van 2 dagen en één terugkomdag georganiseerd. De éne maand is het Team-Seminar, de volgende maand een terugkomdag. En vervolgens weer een Team-Seminar etc…

 

Elk Team-Seminar zal gevuld zijn met oefeningen, opdrachten, discussies, spellen, waarbij bewustwording en besef op gang worden gebracht, inzichten worden gegeven en handvatten worden aangereikt. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan het (h)erkennen van belemmerende overtuigingen die zorgen voor het in stand houden van het huidige gedrag binnen het bedrijf. Als ander gedrag gewenst is, zullen ineffectieve gedragspatronen moeten worden omgebogen. Door deze intensievere aanpak zullen de veranderingen ook duurzamer worden.

 

Na het Team-Seminar zullen de deelnemers in de praktijk aan de slag gaan met diverse opdrachten. Bij de terugkomdag worden deze ervaringen behandeld en gedeeld. Deze manier van werken zal zorgen voor een actievere aanpak, en daardoor voor meer effect.

 

Waarom een paar hele dagen, en niet een paar dagdelen op kantoor, hoor ik u denken?

Dat doen we om juist even heel diep in de materie te kunnen komen, waardoor de effecten groter zullen zijn. Als mensen met een (groot) deel van hun aandacht nog bij het dagelijks werk zitten, dan zijn ze te veel afgeleid om de stof te kunnen opnemen en internaliseren. Daarnaast zullen de Team-Seminars in een inspirerende omgeving gegeven worden, waardoor het aangename met het nuttige eenvoudig met elkaar verenigd kunnen worden.

Wat leveren de Team-Seminars uiteindelijk op?

Diverse klanten van de Team-Engineer hebben onder andere de volgende effecten gerapporteerd:

 • Betere, effectieve communicatie, opener, soepeler
 • Meer verantwoordelijkheden naar medewerkers (Constructief Leiderschap)
 • Meer overleg, meer overdracht, beter afstemmen (Intensievere Samenwerking)
 • Meer begrip voor elkaar
 • Beter beheersen in conflictsituaties
 • Meer betrokkenheid van de medewerkers
 • Meer werkplezier
 • Minder stress
 • Minder frustraties
 • Meer zelfvertrouwen
 • Persoonlijke groei
 • Meer onderling respect en vertrouwen
 • Meer wij-gevoel
 • Meer positiviteit
 • Meer voldoening
 • Ofwel… MEER TEAM!!!
 • (en….. niet te vergeten: betere resultaten!!)

Lees ook onze referenties

Benieuwd of dit ook in úw bedrijf bewerkstelligd kan worden?

Bel voor meer informatie: Bel De-Team-Engineer
Of gebruik het contactformulier

DE-TEAM-ENGINEER OVER TEAM-SEMINARS

Je lacht wel maar je bent niet blij

Je lacht wel maar je bent niet blij   ‘Je lacht wel, maar je bent niet blij’, hoorde ik deze week iemand tegen zijn collega zeggen. Ik ging er eens over nadenken. Kennelijk straalde de ene persoon twee boodschappen uit. Wél lachen en toch niet blij zijn. Als een boer met kiespijn. Sociaal wenselijk lachen, […]

Actie – reactie

Actie-reactie   Actie-reactie is iets wat ik vaak tegenkom in mijn werk. De één doet of zegt iets, en de ander wordt daardoor getriggerd, en barst bijvoorbeeld in woede uit. En de oorzaak, of zelfs schuld, wordt ook meestal bij de ander gelegd. ‘Omdat jij zo doet, word ik nu boos, dus het is jouw […]

Stilte……

Stilte…… Stilte…… U kent dat wel. U bent in gesprek met iemand, u stelt een relevante vraag, en….. stilte….. en lange stilte…… Oh neeeeeee!!!!!   Oei, oei, oei, wat kunnen de meeste mensen er slecht tegen, als ze in gesprek zijn met iemand anders, en er valt zo’n oorverdovende stilte… Er komt een onbedwingbare neiging […]

>>> Lees alle Voetnoodjes
De-TEAM-ENGINEER © All Rights Reserved.2018
Lees ons privacy-statement
Developed by Templatation