3 okt

TEAMWORK: Totaal Effect Altijd Meer

TEAMWORK

Totaal Effect Altijd Meer

Naar elkaar luisteren, met elkaar communiceren zijn essentieel om goed samen te werken. Openheid, eerlijkheid nieuwsgierigheid zijn daarbij belangrijke waarden.

Daarbij is het ook van belang iedereen binnen het team te betrekken. Iedereen heeft zijn eigen kennis, ervaring en persoonlijkheid in te brengen. Allemaal van net zo groot belang als de ideeën van de directeur. Iedereen mag het gevoel hebben erbij te horen en bij te kunnen en mogen dragen.

Elkaars kwaliteiten benutten stuwt een team ook verder omhoog. De één heeft een helikopterview, de ander is meer van de details. Piet is goed in denkwerk, Karel is beter in uitvoeren. En let wel: de een kan niet zonder de ander…. Daarbij is het dus ook noodzaak om elkaar te ‘voeden’ met de kennis en ervaring die er is. Natuurlijk kunnen er altijd meningsverschillen ontstaan. Het is een kunst daar SAMEN op een goede manier mee om te gaan. Kies samen een alternatief dat de meeste kans van slagen heeft. En draag daar samen verantwoordelijkheid voor. Niet, als het toch misgaat, achteraf zeggen: ‘zie je wel, ik had gelijk’. Nee, je hebt samen gekozen voor dat alternatief.  En als dat niet werkt, dan probeer je de volgende keer iets anders.

Een afgeleide daarvan is het opzij zetten van ego’s. Het teambelang zou boven het eigen belang mogen gaan. In onze cultuur is het heel normaal om heel individualistisch bezig te zijn. Je wilt beter zijn dan een ander. Jíj wilt als de held worden gezien. Jij zoekt erkenning en waardering. Er worden zaken verzwegen, om een voorsprong op de ander te creëren. Maar in een team kan dat de teamspirit en ook de teamresultaten danig in de weg zitten. Er wordt als het ware tégen elkaar gewerkt in plaats van mét elkaar. Zo zonde….

Ook is het zaak elkaar de ruimte geven, elkaar te helpen met groeien, zowel individueel als binnen het team. Groeien gaat niet alleen over inhoudelijke groei, over taakvolwassenheid. Nee, het gaat ook over groeien in het onderlinge samenwerken. Want de ‘zachte kant’ van het werk is ook een heel belangrijk onderdeel van het teamsucces. En helaas wordt dat nog niet altijd door iedereen beseft…

In een goed team is er ook ruimte om te mogen falen; Falen is een voor de meeste mensen een ‘dingetje’…. Er zijn bijzonder weinig mensen die het leuk vinden om te falen. Dat wordt in onze cultuur al van jongs af aan er in gestampt. Terwijl falen altijd een grondslag is voor leermomenten. En zonder leermomenten kun je toch niet groeien? Niet durven falen heeft ook als gevolg dat mensen passief zijn en blijven. Ze voelen dat ‘geen actie’ altijd nog beter is als ‘een verkeerde actie’. En verkeerde acties worden liefst zo veel mogelijk vermeden, want stel je toch voor dat je een fout maakt…. Wat een afgang is dat….  Maar misschien is ‘géén actie’ wel een veel grotere afgang… want daarmee blijf je hangen in het huidige en ontwikkel je je niet verder. Zo simpel is dat…

In het verlengde daarvan is het ook zaak om hulp (mogen) vragen en/of aan te nemen. Vaak wordt hulp vragen als een nederlaag gezien. Toegeven dat je iets niet weet, tsja… liever niet dus. Daar komt een wrijving naar boven tussen zelfstandigheid en samenwerken. ‘Ik wil het liever zelf/alleen oplossen’ tegenover ‘Help me effe’. Maar laten we eerlijk zijn: hebben we niet liever iemand die meteen actie onderneemt door hulp te vragen, dan iemand die veel te lang door loopt te modderen, waarbij het resultaat ook nog eens teleurstellend is??? Hoeveel geld kost dát wel niet???

Dat brengt me bij het hebben van voldoende overleg, zowel vóór, tijdens als ná het werk. Door overleg worden tijdig knelpunten benoemd en kan er meteen worden ingegrepen. Ook ná het werk is het belangrijk om samen te evalueren. Wat kunnen we leren van dit project? Kunnen we het de volgende keer anders/beter doen? Waar kunnen we het proces aanpassen zodat een opdracht de volgende keer voorspoediger verloopt?

Een goed team vraagt ook om leiderschap. Iemand die voorgaande continu monitort en de vinger aan de pols houdt. Met een positieve inslag. Die vertrouwt op het lerend vermogen van de teamleden, en hen daarbij ondersteunt.

In een goed team is 1 + 1 (meer dan) 3…. Er is een synergie. Inderdaad: het Totale Effect is Altijd Meer….

Hoe is de synergie binnen uw team?

Comments (No Responses )

No comments yet.

Geef een antwoord

De-TEAM-ENGINEER © All Rights Reserved.2018
Lees ons privacy-statement
Developed by Templatation