bankrekening
19 apr

Uw bankrekening

Over uw bankrekening…

 

Ik wil het eens over uw bankrekening hebben. Over uw emotionele bankrekening wel te verstaan!!!

En ook daarbij gaat het over storten en opnemen…

 

Want kent u dat? Dat u soms het gevoel heeft dat een zekere relatie niet in evenwicht is? Dat u meent veel meer te geven, en dat u vindt dat de ander eigenlijk te weinig terug geeft?

 

Vervelend om te zeggen, maar beseft u dat zo’n negatief gevoel ook wel eens bij de andere persoon binnen een relatie kan voorkomen? Wist u dat dat soms om hele kleine dingen kan gaan? Zaken die eigenlijk heel makkelijk op te lossen zijn?

 

Daar wil ik het in dit artikel eens met u over hebben.

 

Als u het over een bankrekening hebt, dan weet u dat u kunt storten en kunt opnemen. U kunt een positief saldo hebben, maar u kunt (als u relatief teveel heeft opgenomen) ook rood staan. Als dat zo is, dan is het de bedoeling dat u snel weer wat stort om uw rekening weer in de zwarte cijfers te krijgen.

 

Zo gaat het ook met relaties in het dagelijks leven. Dat noem ik dan de emotionele bankrekening.

 

Immers: als u veel geeft en weinig ontvangt, dan staat de ander bij u in het rood. En andersom, als u veel neemt en de aan ander weinig teruggeeft, dan heeft de ander iets bij u tegoed. Wordt het negatieve saldo niet of onvoldoende aangevuld, dan zal de ‘bankier’ boos worden en de relatie opzeggen.

 

Als we het hebben over de relatie leidinggevende/medewerker, dan kunnen we daarbij óók er voor zorgen dat er een vorm van wederzijdsheid gaat ontstaan.

 

Hoe kunt u als leidinggevende ‘storten’ op de bankrekening met uw medewerker?

U kunt dan denken aan:

 • Aandacht
 • Eerlijkheid
 • Complimentje
 • Begrip
 • Erkenning/waardering
 • Vertrouwen
 • Afspraken nakomen
 • Respect
 • Verwachtingen uitspreken
 • Luisteren
 • Vragen naar hun mening
 • Informeren
 • Juist uitvoeren van arbeidsvoorwaarden
 • * (komen we zo op terug)
 • Enz.

 

Op de volgende manieren neemt u op van de bankrekening met uw medewerker:

 • Bot zijn
 • Schreeuwen
 • Beloften niet nakomen
 • Iemand afkappen
 • In de rede vallen
 • Dreigen
 • Liegen
 • Onjuist informeren
 • Een fout maken
 • Enz.

 

Aan de andere kant heeft de medewerker ook bij u een rekening openstaan. Hij stort er op door zijn werk goed te doen, mee te denken, initiatief te tonen, verantwoordelijkheid te nemen enz. Zijn opnames bestaan uit bijvoorbeeld te laat komen, fouten maken, onvoldoende informeren of de sfeer verzieken.

 

Het saldo van de twee bankrekeningen bepaalt of er evenwicht is in de relatie. Heeft uw medewerker meer openstaan dan uw saldo groot is? Dan zult u er wat aan moeten doen om de relatie in evenwicht te krijgen.

 

Mijn stelling: zorg juist dat u medewerkers altijd bij u in het rood staan. Dat ze het gevoel hebben iets extra’s te moeten doen om de relatie met u weer in evenwicht te krijgen. Dat betekent wel dat u vaak moet storten….

 

Ik wil nog even terug komen op de *  onder de stortingen. U kunt namelijk, áls u bijvoorbeeld een keer uit uw slof bent geschoten tegen een medewerker, uw ‘opname’ neutraliseren door uw excuus uit te spreken. Een simpel ‘sorry’ is eigenlijk weer een storting op de bankrekening. Een hele grote storting, want een excuus wordt meestal als bijzonder en als prettig ervaren. Het vergt immers lef om aan te geven dat u fout bent geweest. Dat wordt gewaardeerd….

 

Wat u wel in de gaten moeten houden: diverse mensen zullen de stortingen of opnames van u en henzelf mogelijk anders waarderen dan u. Mogelijk vindt u dat u ‘tegoed’ hebt, terwijl de andere persoon juist vindt dat ú bij hem in ‘t rood staat.

 

Probeer er eens achter te komen wat de effecten op de verschillende individuen zijn…. Zo kunt u steeds beter ‘maatwerk’ leveren en zullen uw relaties met uw medewerkers steeds verder verbeteren.

 

Enne….. goede relaties op het werk betekenen uiteindelijk ook een verbetering voor uw ´gewone´ bankrekening!!! Zeker weten!!

 

Wat heeft u wel eens meegemaakt met een verschil in waardering van een storting of een opname?? Schrijf het hieronder in de comments, zodat anderen er van kunnen leren!

 

Tags: , , , ,

Comments (No Responses )

No comments yet.

Geef een antwoord

De-TEAM-ENGINEER © All Rights Reserved.2018
Lees ons privacy-statement
Developed by Templatation